trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star
trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star trustpilot-star
5

Herroepingsrecht

Koper moet een consument zijn om een herroepingsrecht te kunnen hebben (art. 6:230h BW).

Een order met een waarde van ten hoogste € 50,- kan niet worden herroepen (art. 6:230h BW).

De levering van een order die onherroepelijk is vermengd met andere zaken kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

Een product dat specifiek is vervaardigd voor de order in kwestie kan niet worden herroepen (art. 6:230p BW).

Van herroeping is uitgesloten een overeenkomst die wordt herroepen met het enkele doel opnieuw te worden afgesloten op een latere datum tegen een lagere prijs.

Herroeping vereist geen reden, en leidt ertoe dat de overeenkomst ontbonden wordt.

De Koper kan herroepen tot 14 dagen nadat hij (het eerste deel van) de order heeft (doen) ontvangen (art. 6:230o BW).

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Voor herroeping heeft TROMM op de website een herroepingsformulier staan, dat de Koper kan invullen. Klik hier om het formulier te downloaden.

Na invulling door Koper controleert TROMM of aan de herroepingsvereisten is voldaan en zo ja: stort TROMM het door de Koper betaalde terug, met inbegrip van eventueel door Koper betaalde leveringskosten (art. 6:230r BW), en wel binnen 14 dagen na ontvangst van het herroepingsformulier.

Koper verklaart dat terugbetaling kan geschieden op het rekeningnummer dat Koper gebruikte voor de betaling aan TROMM, tenzij Koper uitdrukkelijk een ander rekeningnummer doorgeeft.

De Koper is verplicht de herroepen order aantoonbaar terug te sturen naar TROMM, op eigen kosten, goed verpakt, onbeschadigd, ongebruikt en binnen 14 dagen na herroeping (art. 6:230s BW). Laat de Koper dat na, komen partijen een boete overeen van € 25,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, tot de dag dat TROMM de order heeft ontvangen. 

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Klachten

 

Heb je een klacht, mail dan naar info@tromm.com

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .

Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.