roll-up system

Met een ronde buis, een buismotor en de juiste onderdelen kun je een handig oprolsysteem maken.

Hiermee kun je van alles optillen - van houten platen tot luidsprekers, lampen, een zolderluik en nog veel meer. Alles dus dat je de ene keer in het zicht wilt hebben en de andere keer juist niet.

Door de juiste beugels te kiezen, kun je het systeem aan de wand of aan het plafond bevestigen. Er zijn veel verschillende motoren, dus ook daar heb je de keuze - van bediening met een schakelaar tot bediening via je smartphone of tablet.

Alle benodigde materialen vind je hieronder.

... Read more
7 Items
Sort By

With a round tube, a tube motor and the right parts, you can make a handy winding system.

With this, you can lift anything - from wooden boards to speakers, lamps, an attic hatch and much more. So anything that you want in sight one time and not the next.

By choosing the right brackets, you can attach the system to the wall or ceiling. There are many different motors, so you have a choice there too - from control with a switch to control via your smartphone or tablet.